Toegankelijkheidsverklaring Stress en burn-out

Toegankelijkheidsverklaring

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid doet zijn best om de informatie op zijn websites voor iedereen toegankelijk te maken. 
Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor www.ikvoelmegoedophetwerk.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

www.ikvoelmegoedophetwerk.be is gedeeltelijk toegankelijk met de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 22/11/2021. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 22/11/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van www.ikvoelmegoedophetwerk.be? Neem dan contact op met: social.security@minsoc.fed.be 

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord van de FOD Sociale Zekerheid, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be
 

Je bent niet alleen