Burn-out voorkomen - Leven In Balans (CGG Kempen)

Burnout voorkomen – Leven In Balans (CGG Kempen – Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg)

CGG Kempen werkt aan het voorkomen van burn-out door infosessies « stress op de werkvloer » aan te bieden waarin werknemers een klare kijk krijgen op de werking van stress en zich meer bewust worden van oorzaken en impact van stress. Hiermee tracht CGG Kempen het taboe te doorbreken en mensen te informeren en sensibiliseren.

Mensen met lichte tot matige stressklachten die actief aan de slag willen gaan om een burn-out of herval te voorkomen, kunnen deelnemen aan het preventieve groepsprogramma « Leven in Balans ». Tijdens drie modules leren medewerkers zich meer bewust worden van hun stressniveau en een balans creëren die meer in evenwicht is. Er worden handvaten en oefeningen aangereikt om eigen draagkracht te verhogen en anders om te gaan met draaglast. Dit alles gebeurt op een ongedwongen, interactieve manier waarin onderbouwde informatie afgewisseld wordt met praktische tools en ervaringsgerichte oefeningen. 

Het volledige vormingstraject kan zowel binnen organisaties door eigen personeel als door particulieren in een open aanbod gevolgd worden. 

Info: An Boschmans – 0476 75 24 61 – anboschmans@cggkempen.be (link sends e-mail)

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.