Pilootprojecten

De 12 pilootprojecten "Geïntegreerde preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen" zijn geselecteerd uit 77 inzendingen. Ze liepen gedurende één jaar en konden rekenen op een subsidie. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft met diverse instellingen gewerkt aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

Video project : Secundaire preventie van burn-out bij OISZ (Fedris)

Actie om burn-out te voorkomen! Het proefproject biedt de personeelsleden van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die in een vroeg stadium aan burn-out lijden, een begeleidingstraject aan. 

Video project : Netwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL)

Klinisch netwerk voor het werk - Focus op de professionalisering van de actoren (Intercommunale de soins spécialisés de Liège - Ulg)

Video project : De veerkrachtige zelfstandige (Unizo-Integraal-Liantis)

De veerkrachtige zelfstandige - Preventie van stress en burn-out bij zelfstandige ondernemers (Unizo – Integraal – Liantis) 

Geïntegreerde aanpak van burn-out (Domus Medica en VVKP)

Komen tot een geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk via lokaal georganiseerde multidisciplinaire vormingen voor huisartsen en klinisch psychologen (Domus Medica en de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen)

Video project : Bouwen aan mentaal vermogen (Alert!)

Bouwen aan mentaal vermogen (Alert! Opleidingen en Constructiv Oost-Vlaanderen)

Video project : Orientez-moi (Waalse Overheidsdienst SPW)

Als onderdeel van de preventie van werkgerelateerde psychische aandoeningen wil de Waalse Overheidsdienst (SPW) een begeleidingsnetwerk opzetten dat bestaat uit interne deskundigen om ambtenaren die lijden aan burn-out door te verwijzen en te begeleiden. Dit netwerk zal de primaire preventie binnen de organisatie versterken. 

Video project : Equilearning (Le Timon VZW)

Equilearning (Le Timon ASBL, entreprise de formation par le travail) Het equilearningsproject biedt een actie ter preventie van werkgerelateerde psychische aandoening die in eerste instantie is gericht op kmo-verantwoordelijken.

Video project : Icare (FCR Media)

FCR media is gespecialiseerd in digitale marketingoplossingen voor zelfstandigen en KMO’s. Bedrijven hebben de laatste jaren door digitale disruptie een grote transformatie ondergaan. Dit heeft ondermeer geleid tot een hogere psychosociale belasting en te optimaliseren ziekteverzuim.

Video project : We care for you (ASZ)

We care for you (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ)) We care for you… Le nouveau mantra, qui fait progressivement son entrée dans l’Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), préconise des soins intégrés pour tous les collaborateurs de l’ASZ et de l’ASBL.

Video project : Interventietheater (Arteveldehogeschool)

Via een praktijkgerichte benadering op de werkvloer onderzoeken medewerkers van de Arteveldehogeschool hoe een gekende interactieve theatermethode (legislatief forumtheater) omgevormd kan worden tot een innovatieve methodiek die in een organisatie kan gebruikt worden rond burn-out en andere arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

Burn-out voorkomen - Leven In Balans (CGG Kempen)

kijk krijgen op de werking van stress en zich meer bewust worden van oorzaken en impact van stress. Hiermee tracht CGG Kempen het taboe te doorbreken en mensen te informeren en sensibiliseren.

Begeleiding van werknemers (St-Vincentiusziekenhuis)

Begeleiding van werknemers met een arbeidsgerelateerde mentale aandoening in hun proces naar re-integratie door een transparant beleid en eenduidige procedure (Sint-Vincentiusziekenhuis)