Begeleiding van werknemers (St-Vincentiusziekenhuis)

Begeleiding van werknemers met een arbeidsgerelateerde mentale aandoening in hun proces naar re-integratie door een transparant beleid en eenduidige procedure (Sint-Vincentiusziekenhuis)

Het Sint-Vincentiusziekenhuis wil de terugkeer van medewerkers met een arbeidsgerelateerde mentale aandoening optimaliseren door het individu centraal te stellen omdat investeren in medewerkers als een hefboom werkt tot de vooruitgang van de organisatie.

Bij uitval omwille van een arbeidsgerelateerde mentale aandoening wil de organisatie tijd vrijmaken door een interne expert/psychologe aan te stellen. Die kan in gesprek gaan met de medewerkers en hen bijstaan in de zoektocht naar een juiste hulpverlener, door een sociale kaart aan te bieden. 

In geval van terugkeer naar het werk wil de organisatie de juiste informatie verstrekken aan de medewerker om zo de juiste beslissing te nemen en een goede start voor te bereiden. De medewerker gaat via een sjabloon in gesprek met leidinggevende, HR, team om de terugkeer zo optimaal mogelijk voor te bereiden. 

Er wordt een nieuw beleid uitgeschreven zodat de medewerkers weten wat ze kunnen verwachten bij uitval wegens een arbeidsgerelateerde mentale aandoening.

Info: Liesbeth Clarisse – 09 387 70 50 – personeelsdienst@azstvdeinze.be (link sends e-mail)

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.