De veerkrachtige zelfstandige (Unizo-Integraal-Liantis)

De veerkrachtige zelfstandige - Preventie van stress en burn-out bij zelfstandige ondernemers (Unizo – Integraal – Liantis) 

Zelfstandige ondernemers zijn gepassioneerd bezig met hun onderneming. Stress en burn-out loeren dan soms om de hoek. In 2016 leed een kwart van alle zelfstandigen in invaliditeit aan arbeidsgerelateerde psychosociale aandoeningen. Met ondersteuning van minister van Sociale Zaken Maggie De Block verenigen zelfstandigenorganisatie UNIZO, opleidingsinstelling Integraal en dienstengroep Liantis zich om deze maatschappelijke uitdaging aan te pakken. 

Met het pilootproject willen ze zoveel mogelijk zelfstandige ondernemers ondersteunen en versterken om stress en burn-out te voorkomen en te bestrijden. Concreet focust het project zich onder meer op een brede sensibiliseringscampagne, specifieke tools, opleidingen, ontbijtsessies en individuele begeleidingen. Dit alles op maat van de zelfstandige ondernemer en onderbouwd door recent wetenschappelijk onderzoek.

Met dit pilootproject willen de drie betrokken partijen ook het beleid ondersteunen. Het project biedt immers de kans om een traject uit te dokteren dat past binnen het concept van het gezondheidsbudget, zoals aangehaald in de recente beleidsnota’s van minister Maggie De Block. De initiatiefnemers zullen de resultaten van het project ten slotte promoten en waar mogelijk duurzaam verankeren binnen organisaties die actief zijn in het werkveld van zelfstandige ondernemers.

Info: Karel Van den Eynde – 0475 56 75 63 – karel.vandeneynde@liantis.be(link sends e-mail)

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.