Equilearning (Le Timon VZW)

Equilearning (Le Timon ASBL, entreprise de formation par le travail)

Het equilearningsproject biedt een actie ter preventie van werkgerelateerde psychische aandoening die in eerste instantie is gericht op kmo-verantwoordelijken. De actie neemt de vorm aan van twee opleidings- en  proefdagen met als belangrijkste doelstellingen:

  • bewustmaking rond het thema 
  • ontwikkeling van zelfkennis om deze aandoeningen beter te kunnen voorkomen en om de werkplek positief te beïnvloeden in een dynamiek van risicovermindering
  • onderzoek en versterking van bepaalde vaardigheden die een doorslaggevende rol spelen bij het ontstaan van lijden op het werk 

Ze gaat gepaard met een originele methodologie die bemiddeling combineert met een specifieke partner (een paard) en technieken uit de sociale psychologie, de psychologie van groepen en organisaties. Een bijkomende secundaire preventieactie zal worden voorgesteld aan de professionele teams die de eerste tekenen van werkgerelateerde psychische aandoeningen vertonen. Een coherente benadering van de realiteit van het deelnemende team wordt vervolgens ontwikkeld. 

Info: Ornella Campanile – 04 250 50 44 – info@letimonasbl.be (link sends e-mail)

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.