Icare (FCR Media)

Icare (FCR Media)

FCR media is gespecialiseerd in digitale marketingoplossingen voor zelfstandigen en KMO’s. Bedrijven hebben de laatste jaren door digitale disruptie een grote transformatie ondergaan. Dit heeft ondermeer geleid tot een hogere psychosociale belasting en te optimaliseren ziekteverzuim. Vanaf 2017 loopt een pilootproject in het kader preventie burn-out. Monitoring gebeurt aan de hand van de “welzijnswijzer” een instrument ontwikkeld door externe dienst Securex. In dit kader werden volgende acties ondernomen: 

  • 2017 Opleidingsessies voor de leidinggevenden rond vroegtijdige identificatie. Re-integratietrajecten voor werknemers die langdurig afwezig zijn door psychische klachten. Project rond hervalpreventie.
  • 2018 Workshops naar werknemers rond identificeren van symptomen bij zichzelf of collega’s. Aanbod preventieprogramma (wandelen, yoga …) 
  • 2019 Introductie programma van “Peer support”. Dit is een nieuw interventieprogramma  waarbij een tiental medewerkers gedurende 4 dagen intensief worden opgeleid met als doel de competenties te verwerven om hun collega’s effectief en efficiënt te ondersteunen via Peer support. 

Uiteindelijk doel van het volledige pilootproject is een vermindering van de verzuimcijfers met 20% en een halvering van het aantal werknemers dat langdurig thuis blijft omwille van burn out.

Info: Maja Van der Borst – 0476 70 05 16 – maja.van.der.borst@fcrmedia.be (link sends e-mail)

 

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.