Interventietheater (Arteveldehogeschool)

Interventietheater  (Arteveldehogeschool) 

Via een praktijkgerichte benadering op de werkvloer onderzoeken medewerkers van de Arteveldehogeschool hoe een gekende interactieve theatermethode (legislatief forumtheater) omgevormd kan worden tot een innovatieve methodiek die in een organisatie kan gebruikt worden rond burn-out en andere arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

De methodiek is gericht op het verminderen van deze aandoeningen en de risico’s daarop. Tevens is ze gericht op een verbetering van de organisatiecultuur en -structuur. De uitkomst van het project is een heldere en toegankelijke beschrijving van de methodiek op diens website zodat ze breed inzetbaar is in diverse bedrijven en organisaties. Om de methodiek te kunnen ontwikkelen wordt nauw samen gewerkt met bedrijven waar deze theatervorm tijdens het pilootproject concreet wordt toegepast en getest.

Info: Dominique Potier – 0495 12 40 15 – dominique.potier@arteveldehs.be (link sends e-mail)

 

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.