Secundaire preventie van burn-out bij OISZ (Fedris)

Actie om burn-out te voorkomen! Het proefproject biedt de personeelsleden van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die in een vroeg stadium aan burn-out lijden, een begeleidingstraject aan. 

Dit flexibele en geïndividualiseerde traject omvat verschillende zorgmaatregelen die zowel op de persoon gericht zijn (via "stressklinieksessies", psychische-lichamelijke sessies, cognitieve-emotionele sessies, ...) als op de werkomgeving (via informatie over arbeidsrecht, welzijnswetgeving, via de organisatie van een multidisciplinaire vergadering met de werkgever). Dit traject is ontwikkeld door Fedris, met een wetenschappelijke samenwerking, in het kader van de secundaire preventie. 

Het doel is om de betrokken medewerkers in staat te stellen aan het werk te blijven of hun werk snel te hervatten. Het project beoogt ook de haalbaarheid en geldigheid te bevestigen van een begeleidingstraject voor werknemers die worden bedreigd door of lijden aan een vroeg stadium van burn-out. 

Info: Libby Saeys (nl) – 02 272 21 72 – Libby.Saeys@fedris.be(link sends e-mail) of Eric Mazuy (fr) –  02 272 21 15 – Eric.Mazuy@fedris.be

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.