Netwerkruimte voor preventie van werkgerelateerde mentale aandoeningen (ISOSL)

Klinisch netwerk voor het werk - Focus op de professionalisering van de actoren (Intercommunale de soins spécialisés de Liège - Ulg)

De gezondheidsactoren op het werk worden geconfronteerd met nieuwe werkgerelateerde psychische aandoeningen. Ze getuigen van zeer complexe problemen waarvoor specifieke vaardigheden vereist zijn om ze aan te pakken.

Het doel van het project Klinisch netwerk voor het werk is om een specifieke klinische benadering van de aanpak van werkgerelateerde psychische aandoeningen te conceptualiseren door een referentiesysteem van vaardigheden en pedagogische hulpmiddelen te creëren voor de opleiding en professionalisering van de actoren op het terrein. Deze middelen bevorderen een actieve pedagogie waarin gezondheidszorgprofessionals en actoren van de onderneming samenkomen. Na de uitvoering van dit project zullen de bakens worden uitgezet om netwerkruimtes, multidisciplinaire referentiecentra, onderzoeks-, therapeutische en opleidingsruimtes voor gezondheidszorgprofessionals, actoren van de onderneming maar ook individuele werknemers te creëren.

Omdat het gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van zorg zal dit project een langdurige impact hebben op de prevalentie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en zal het helpen om de kwaliteit van het leven op het werk en de inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn hele leven te handhaven. 

Info: Anne Burlet – 0486 13 53 00 – a.burlet@isosl.be

In het Storybook van dit project vind je meer informatie over achtergrond en context, doelstellingen en concrete resultaten.

In de zip file vind je verschillende instrumenten van en over het project zoals preventie-instrumenten, gebruikte methodologie, posters, flyers, … 

Om de integratie van de verschillende acties ter versterking van de preventie van arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen te stimuleren, is een "geïntegreerd preventiekader" ontwikkeld. De projectcoördinatoren werd gevraagd hun proefproject in dit kader te positioneren. U vindt dit document hieronder.